naglowek_neuroforum2018.png

 

 

Kierownik Naukowy Konferencji / Head of  Scientific Committee

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie /
Department of Neurology Medical University of Lublin

 

Goście specjalni/Special guests

Prof. Hans Peter Hartung, Germany
Prof. Amos Korczyn, Israel
Prof. Pierre Krolak-Salmon, France
Prof. Dorota Religa, Sweden
Prof. Klaus Schmierer, the United Kingdom
Dr Iryna Liskevych, Ukraine

 

Komitet Naukowy/Scientific Committee

Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, Lublin
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski, Poznań
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Poznań
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Szczecin
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek, Łόdź
Prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj, Olsztyn
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Kraków
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak, Lublin
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, Warszawa
Dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. nadzw. UJK, Kielce
Dr hab. n. med. Marek Grygier, prof. nadzw. UMP, Poznań
Dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, prof. nadzw. GUMed, Gdańsk
Dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki, prof. nadzw. UM, Łódź
Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Zabrze
Dr hab. n. med. Ewa Papuć, Lublin
Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej, Lublin
Dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek, Warszawa
Dr n. med. Alicja Kalinowska, Poznań
Dr n. med. Adam Niezgoda, Poznań
Dr n. med. Katarzyna Sklinda, Warszawa
Dr n. med. Marta Szmuda, Gdańsk
Dr n. med. Jacek Zaborski, Warszawa